Diagnostika z kvapky krvi

Pred odberom si umyte ruky mydlom a vysušte čistým uterákom. Nedezinfikujte! Jednorázovou ihlou z lekárne, resp lancetou ľahko bodnite do prstu a kvapku krvi otrite na bielu papierovú vreckovku bez perfemu či obrázkov.Následne krv vložte do zipového igelitového sáčku, označte menom, rokom narodenia, telefónnym číslom, emailom, krátkym popisom ťažkostí, ktoré chcete riešiť,vložte do obálky a pošlite na adresu: MUDr.Oľga Olexová, Žarnovická 3,83106 Bratislava. Posielajte obyčajte, nie doporučene, prosím. Zároveň prevedte 45€ na nasledujúci účet(IBAN SK05 0200 0000 0027 3624 1332), variabilný symbol:číslo mobilu, poznámka: meno pacienta. Po spárovaní vzorky krvi a platby pošlem výsledky analýzy na email do cca 7 pracovných dní. Pred odberom krvi z prstu nie je nutné prísť nalačno. Zároveň si na www.bazofil.sk pozrite termíny, kedy ambulancia nefunguje ( napr. seminár, dovolenka …)