O zdraví človeka sa už popísali a pohovorili hory papiera a iných materiálov. Podľa matky medicíny – Ajurvédy, človek je zdravý psychicky, fyzicky i mentálne, ak žije v zhode so svojim telom, svojim vnútrom a svojím okolím. V tomto názore sa zdôrazňuje hlavne jedinečnosť každého jedinca. Keďže najpodstatnejšiu časť svojho života človek prežije doma a v práci, je pre jeho psychické a mentálne zdravie potrebné, aby tieto miesta tvorili s ním harmonickú jednotu, ktorá mu pomáha prekonávať vonkajšie rušivé vplyvy. Z toho vyplýva potreba harmonicky usporiadať obe tieto miesta a obklopiť sa umeleckými dielami, ktoré podporujú jeho pokoj a kľud a vedú skôr k úvahám a rozjímaniu, nie ku sporom. Túto funkciu spĺňajú hlavne originály obrazov s pokojnou a harmonizujúcou atmosférou.

Mgr Ladislav Olexa(*1950)

Narodil sa v Žiline, kde chodil do základnej školy. Popri tom navštevoval aj výtvarnú a hudobnú školu. Maturoval v Banskej Bystrici a postupne študoval na katerdre architektúry SVŠT, neskôr študoval slovenčinu a estetickú výchovu na FF UK v Bratislave. Štúdium ukončil na FFKF v Nitre, na katedre etiky a aplikovanej etiky. Roky sa venuje výtvarnému umeniu – hlavne maľbe a grafike. Je nositeľom cien z výtvarných súťaží v Dubnici a Ružomberku. Vystavoval v Dolnom Kubíne, Námestove, Tvrdošíne, Trstenej, Prahe. S jeho dekoračnými prácami sa môžete stretnúť na Gymnáziu v Trstenej, Základnej škole Trstená, interiéroch detských ambulancií. Jeho diela ”liečia” mnohých ľudí v ich domácnostiach.

…pri príležitosti životného jubilea, poriadal súbornú výstavu. Keď požiadal jednu svoju klientku o zapožičanie obrazu na dobu výstavy, obraz mu ochotne zapožičala. Aké bolo jeho prekvapenie, keď o tri dni neskôr, zazvonila táto pani pri dverách jeho bytu a žiadala obraz vrátiť. Vysvetlila, že mala výrazné problémy so spánkom a keď si kúpený obraz zavesila do spálne, zaspávala pri pohľade naň. Keď obraz zmizol, vrátili sa problémy so spánkom….

Pri riešení vlastných zdravotných problémov sa dostal až k Ajurvéde, ktorá mu pomohla mnohé zdravotné ťažkosti a neduhy odstrániť. Popri tom sa zoznámil aj s ostatnými vetvami Véd a zaujala ho hlavne Vastu Shastra – náuka o zdravom bývaní a stavaní – indické Feng Shuei. Tu našiel hlavný prameň svojho záujmu a uvedenú disciplínu začal programovo študovať. V súčasnosti poskytuje poradenskú službu a snaží sa pomôcť ľuďom pri problémoch vyplývajúcich z porušenia zásad pri stavbe a zariaďovaní ich obydlí a pracovísk.

Venuje sa tiež umeleckej tvorbe – maľbe. Buď vytvára obraz na mieru človeku, priestoru v ktorom sa daný človek zdržuje, alebo jednoducho si obraz sám nájde svojho vlastníka cestou energetickej vibrácie.