Dotazníková konzultácia

Mimoriadna situácia priniesla nutnosť obmedzenia osobného styku ľudí. Preto ambulancia celostnej medicíny funguje načas iným spôsobom.

Vyšetrenie sa vykonáva cestou vyplneného dotazníku, zaslaného  elektronicky, prípadne  sa doplní fotodokumentáciou (v prípade napr. kožných  problémov). Ak je to potrebné, lekár si doplní informácie telefonickým rozhovorom. Stanovenie diagnózy sa upresní analýzou kvapky krvi pacienta na kvantovom analyzátore, ktorá sa zasiela kurierom alebo poštou (https://bazofil.sk/diagnostika-z-kvapky-krvi/). Pacient obdrží mailom stravovacie a režimové odporúčania, stav  svojich orgánov a tkanív, svoje intolerancie, či alergie. Odporúčané byliny sa dajú objednať cestou tuzemských e shopov.

Cena dotazníkovej konzultácie je 35€ a analýza kvapky krvi 45€.